Skip to content

Vahvistaa (Verb type1)

Translations

 1. (transitive + partitive) to strengthen, harden, fortify; reinforce, to build/prop/shore up
  Tämän pitäisi vahvistaa lihaksiasi.
  This should strengthen your muscles.
 2. (transitive + partitive) to amplify
  Voisitko vahvistaa radion ääntä?
  Could you please amplify the radio?
 3. (transitive) to confirm (having done = active past participle in genitive + possessive suffix), verify, corroborate, substantiate, validate, prove
  Hän ei vahvista tehneensä mitään, mitä sinä sanoit.
  He doesn't confirm having done anything that you said.
  Uuden todistajan todistus vahvisti syytetyn kertomuksen.
  The new witness's testimony corroborated the story of the accused.
  Onko sinulla mitään, mikä vahvistaisi syytöksesi?
  Do you have anything that would substantiate your allegations?
  Noin epämääräisissä olosuhteissa tehtyä sopimusta ei voi vahvistaa.
  A contract made in such vague conditions cannot be validated.
  Poikkeus vahvistaa säännön.
  An exception proves the rule.
 4. (transitive, law) to ratify
  Suomi ei ole vielä vahvistanut tätä sopimusta.
  Finland has not yet ratified this convention.
 5. (~ testamentti) to probate
 6. (databases) to commit

Conjugations

Indicative Conjugations

The present, imperfect, perfect, and pluperfect (past perfect) tenses in English correspond to "speaks", "spoke", "has spoken", and "had spoken".

Conditional Conjugations

The conditional present and perfect moods in English typically correspond to "would" and "would have".