Skip to content

Suomen Mestari 1 chapter index

An index for quick referencing of Suomen Mestari 1 chapters.

Kappale 1: Hei ja tervetuloa!

Page: 10

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 1
SanastoKielioppi
Tutustuminen
Persoonapronominit
Tervehdykset
Olla-verbi
Viikopäivät
Vokaaliharmonia
Aakkoset
Numerot

Kappale 2: Minkämaalainen sinä olet?

Page: 20

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 2
SanastoKielioppi
Maat
Persoonataivutus: Verbityyppi 1
Kielet
Negatiivinen lause
Kansalaisuudet
K-P-T-vaihtelu
Verbejä
Kysymyssanat
Kysymyksiä
Ko/kö-kysymys

Puhutaan: Jäätelökioskilla

Kappale 3: Sähköposti Mikolle

Page: 42

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 3
SanastoKielioppi
Sää
Genetiivi
Vuodenajat
K-P-T-vaihtelu: Verbityyppi 1
Kuukaudet
Vuorokaudenajat
Adjektiiveja
Värit

Puhutaan: Voitko auttaa minua

Kappale 4: Minä

Page: 62

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 4
SanastoKielioppi
Perhe
Omistusrakene: Minulla on…
Ulkonäkö
Partitiivi
Adjektiiveja
Partitiiviverbejä

Puhutaan: Pedro ilmoittautuu kurssille

Kappale 5: Meidän perhe

Page: 82

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 5
SanastoKielioppi
Päivän kulku
Verbityypit 1-5
Verbejä
Kello

Puhutaan: Tavaratalossa

Kappale 6: Kotona puistotiellä, Pedro muuttaa

Page: 106

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 6
SanastoKielioppi
Asuminen
Paikallissijat
Adjektiiveja
Monikon nominatiivi
Eksistentiaalilause: Huoneessa on…
Demonstratiivipronominit
Imperatiivi: Sinä-persoona

Puhutaan: Pedro soittaa huoltomiehelle

Kappale 7: Kesälomamatka

Page: 136

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 7
SanastoKielioppi
Matkustaminen
Sanatyypit i-i, i-e, i-e, e, nen, si
Kulkuvälineet
K-P-T-vaihtelu: Nominit
Demonstratiivipronominien taivutus
Tilalause: On hauska…

Puhutaan: Hotellissa

Kappale 8: Onnea uuteen kotiin!

Page: 162

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 8
SanastoKielioppi
Ruoka ja juoma
Ainesanojen partitiivi
Juhlat
Monikon partitiivin esittely
Adjektiiveja
Postpositiot
Päiväys ja järjestysluvut

Puhutaan: Voitko neuvoa minulle tien?

Kappale 9: Alex on töissä

Page: 192

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 1 chapter 9
SanastoKielioppi
Työ
Objekti: Perusteet
Ammatit
Kenelle/keneltä
Verbejä
Persoonapronominien taivutus
K-P-T-vaihtelu: Verbityypit 3 ja 4
Sivulause: Konjunktioita
Sanatyypit in, as/äs, is

Puhutaan: Lounaalla