Skip to content

Suomen Mestari 3 chapter index

An index for quick referencing of Suomen Mestari 3 chapters.

Page: 10

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 1.
SanastoKielioppi
Ympäristönsuojelu
Konditionaalin preseens ja perfekti
Kierrätys
Adjektiivit ton/tön ja llinen
Sanatyypit ton/tön ja lämmin
Adverbit sti

Luetaan: Kestävä elämäntapa
Puhekieli: Pronominit ja pikkusanat

Page: 46

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 2.
SanastoKielioppi
Kulttuuri ja taide
Passiivin preesens
Tapaamisesta sopiminen
Passiivin objekti
Ajan ilmauksia: Mihin aikaan?
Nollapersoona
Numeroiden taivutus
Minua ärsyttää -rakenne

Luetaan: Kauas pilvet karkaavat
Puhekieli: Me-persoona

Page: 84

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 3.
SanastoKielioppi
Historia ja yhteiskunta
Passiivin imperfekti, perfekti ja plusvamperfekti
Maantieto ja nähtävyydet
Transitiivi- ja intransitiiviverbejä
Sanatyypi kansi

Luetaan: Brasilia
Puhekieli: Ne menee

Page: 118

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 4.
SanastoKielioppi
Kirjeet ja sähköpostit
Imperatiivi: Te-persoona
Ajan ilmauksia: Milloin? Kuinka kauan?
Passiivin konditionaali

Luetaan: Sähköposti virastoon
Puhekieli: Persoonapronominit

Page: 148

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 5.
SanastoKielioppi
Perhe-elämä
Translatiivi
Essiivi
Minusta tulee…
Malla/matta/maton

Luetaan: Tilastotietoa suomalaisista perheistä
Puhekieli: Verbejä ja ko/kö-kysymys

Page: 180

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 6.
SanastoKielioppi
Kulttuurierot ja stereotypiat
Adjektiivien komparatiivi
Luonteen kuvaileminen
Pronominit kumpi, kumpikin, ei kumpikaan
Eri / samaa mieltä oleminen
Verbi + rektio

Luetaan: Kahden kulttuurin välissä
Puhekieli: Äänteiden katoaminen

Page: 220

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 7.
SanastoKielioppi
Kodintekniikka ja työkalut
Adjektiivien superlatiivi
Mainos
Kokoamisohje

Luetaan: Tyytyväisempi koneisiin kuin ihmisiin
Puhekieli: Sanastoeroja

Page: 254

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 3 chapter 8.
SanastoKielioppi
Urheilu
Adverbien vertailu
Järjestysluvut
Lausetyypit

Luetaan: Jari Litmanen
Puhekieli: Numerot