Skip to content

Punctuation

Outside of general writing or calculations punctuation is also commonly used in programming and development which are prominent careers in Finland.

Table for the list of basic punctuation terms.
EnglishFinnish
. Period, full stop
Piste
, Comma
Pilkku
: Colon
Kaksoispiste
; Semicolon
Puolipiste
? Question mark
Kysymysmerkki
! Exclamation mark
Huutomerkki
- Dash, hyphen
Viiva, yhdysmerkki
/ Slash
Kauttaviiva, vinoviiva
\ Backslash
Kenoviiva
| Pipe, vertical bar
Pystyviiva, putkimerkki
~ Tilde
Aaltoviiva
Ellipsis
Kolme pistettä
() Parenthesis, parentheses
Sulku, sulkeet
[] Bracket, brackets
Hakasulku, hakasulkeet
{} Brace, braces
Aaltosulku, aaltosulkeet
“” "" ‘’ '' Quotation marks
Lainausmerkit
’ ' Apostrophe
Heittomerkki
@ At sign
Taksamerkki, ät-merkki, miukumauku
# Number sign, hash
Ristikkomerkki, risuaita
° Degree sign
Astemerkki
* Asterisk
Asteriski
& Ampersand
Et-merkki, ja-merkki
Euro sign
Euron merkki
$ Dollar sign
Dollarin merkki
Table for the list of mathematical punctuation terms.
EnglishFinnish
+ Plus sign
Plus-merkki
- Minus sign
Miinusmerkki
× * Multiplication sign
Kertomerkki
/ ÷ Division sign
Jakomerkki
= Equals sign
Yhtäläisyysmerkki
% Percent sign
Prosenttimerkki
< Less than
Vähemmän kuin
> Greater than
Suurempi kuin