Skip to content

Suomen Mestari 2 chapter index

An index for quick referencing of Suomen Mestari 2 chapters.

Page: 10

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 1.
SanastoKielioppi
Matkailu
Positiivinen imperfekti
Vaatteet
Mennään!-rakenne
Huudahduksia
Sanatyyppi us/ys, os/ös, es
Ajan ilmauksia

Page: 48

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 2.
SanastoKielioppi
Terveys ja sairaus
Objekti
Ruumiinosat
Täytyy-rakenne
Lääkärissä asiointi
Relatiivipronomini joka
Sanatyypit in, e, ja as/äs K-P-T-vaihtelussa

Page: 80

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 3.
SanastoKielioppi
Mökki
Verbi + maan/massa/masta
Sauna
Transitiivi- ja intrasitiiviverbit
Luonto
Verbityppi 6

Page: 120

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 4.
SanastoKielioppi
Vapaa-aika ja harrastukset
Negatiivinen imperfekti
Ajan ilmauksia: Kuinka usein?
Minen-verbaalisubstantiivi
Verbi + rektio

Page: 148

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 5.
SanastoKielioppi
Asiointi virastossa
Perfekti
Imperfektin ja perfektin käyttö
Sanatyypit ut/yt ja nut/nyt
Pronominit joku, jokin, ei kukaan, ei mikään

Page: 176

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 6.
SanastoKielioppi
Häät
Plusvamperfekti
Parisuhde
Aikamuotojen käyttö
Juhlat ja tavat
Possessiivisuffiksit
Sanatyyppi Vus/Vys
K-P-T-vaihtelu: uku-uvu ym.

Page: 210

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 7.
SanastoKielioppi
Koulutus ja työ
i-monikko: Paikallissijat
Pitkät sanat monikossa
Relatiivipronomini joka monikossa
Pronominit nämä, nuo, ne
Verbi + rektio

Page: 246

Table for the chapter indexing of Suomen Mestari book 2 chapter 8.
SanastoKielioppi
Ostokset ja asiointi
i-monikko: Partitiivi
i-monikko: Genetiivi
Adjektiivien vertailu yksikön nominatiivissa
Kertaus: Verbi + rektio