Skip to content

Vetäytyä

Verb type: 1

Translations

 1. to retreat
  Vaaran uhatessa kansa vetäytyi linnoituksen suojiin.
  In the threat of danger, the people retreated to the safety of the castle.
  vetäytyä maaseudun rauhaan
  to retreat to the peace of the countryside
 2. to withdraw, pull out
  Israel vetäytyi Siinailta Camp Davidin sopimuksen jälkeen.
  Israel withdrew from Sinai after the Camp David accords.
 3. to pull into
  vetäytyä eläkkeelle ― to retire
  Hänen suunsa vetäytyi hymyyn.
  Her mouth pulled into a smile.

Conjugations

Indicative Conjugations

The present, imperfect, perfect, and pluperfect (past perfect) tenses in English correspond to "speaks", "spoke", "has spoken", and "had spoken".

Present tense conjugation chart

Past tense conjugation chart

Perfect tense conjugation chart

Pluperfect tense conjugation chart

Conditional Conjugations

The conditional present and perfect moods in English typically correspond to "would" and "would have".

Present tense conjugation chart

Perfect tense conjugation chart