Skip to content

Toimia

Verb type: 1

Translations

 1. to work, function, run (to act as intended, to be in action)
  Ratkaisusi näyttää hyvältä paperilla, mutta se ei toimi käytännössä.
  Your solution looks good on paper but it does not work in practice.
  Kummallista - pumppu toimii, mutta veden pinta ei alene.
  Strange - the pump runs, but the water level does not go down.
 2. to serve, act, work (as = essive)
  Äskeisten kuolemien pitäisi toimia herätyskellona muille vaarassa oleville.
  The recent deaths should serve as a wake-up call to others at risk.
  Sotilasuransa jälkeen hän toimi pappina kolmekymmentä vuotta.
  After his military career he worked as a priest for thirty years.
 3. to be powered (by = adessive)
  Tämä CD-soitin toimii paristoilla.
  This CD player is powered by batteries.
 4. to take action
  Tulipalon sattuessa on toimittava nopeasti.
  When a fire occurs one must act fast.
  On välttämätöntä, että toimit nyt.
  It is imperative that you take action now.

Conjugations

Indicative Conjugations

The present, imperfect, perfect, and pluperfect (past perfect) tenses in English correspond to "speaks", "spoke", "has spoken", and "had spoken".

Present tense conjugation chart

Past tense conjugation chart

Perfect tense conjugation chart

Pluperfect tense conjugation chart

Conditional Conjugations

The conditional present and perfect moods in English typically correspond to "would" and "would have".

Present tense conjugation chart

Perfect tense conjugation chart